top of page
doradztwo instalacji ogrzewania-klimatyzacji
Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo to spotkanie które daje korzyść obu stronom.

Doradztwo w wentylacji mechanicznej rekuperacji jest bardzo ważnym elementem naszej pracy i jednym z wielu kroków, dzięki którym nasi klienci zdobywają wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji w zakresie rekuperacji. Mamy możliwość zapoznania się z oczekiwaniami i potrzebami Inwestora, dzięki czemu możemy odpowiednio przygotować optymalne rozwiązanie.

Budowa domu, jego funkcjonalność rekuperacji czy chociażby późniejsze koszty eksploatacyjne są wynikiem wcześniej podjętych decyzji, które wraz z postępującymi fazami budowy trudno zmienić.

Dlatego ważne jest, aby wszystkie decyzje podejmować w sposób świadomy, dysponując wiedzą na temat możliwości, technologii rekuperacji-klimatyzacji, produktów czy wyboru odpowiedniego wykonawcy.

Nasza rola polega na przedstawieniu wstępnie dobranych rozwiązań, dopasowanych dla konkretnego budynku a następnie wskazanie ich mocnych lub słabych stron wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła-rekuperacji.
W ten sposób pomagamy podejmować słuszne decyzje dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej - rekuperacji. Zachęcamy wszystkich Inwestorów planujących, czy budujących swój wymarzony dom do niezobowiązującego i nieodpłatnego skorzystania z naszej propozycji doradztwa. 

Rekuperacja-Klimatyzacja.expert

projekt klimatyzacji
Projekt

Projekt

Nie wykonaliśmy jeszcze instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła rekuperacji do której wcześniej nie został przygotowany projekt.

Dlaczego jest on taki ważny? Pierwszą kwestią podczas wykonywania projektu jest poznanie i uwzględnienie oczekiwań Inwestora w zakresie  rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych miejsca montażu rekuperatora.

Ponieważ projekt instalacji rekuperacji jest niezbędnym elementem całego procesu przygotowania i wykonania instalacji wentylacyjnej. Tylko odpowiednie obliczenia gwarantują właściwy dobór systemu dystrybucji powietrza, przekrojów i średnic kanałów oraz samego rekuperatora. Na podstawie projektu można wykonać instalację która będzie niezawodna, cicha, efektywna.

Projekt jest  podstawą do prowadzenia ustaleń omawiania wszystkich szczegółów oraz detali. W projekcie  określimy takie detale jak kolor nawiewnika czy jego optymalne rozmieszczenie pośród innych elementów wnętrza domu lub mieszkania .

Rekuperatory serwis.

Dobry projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła będzie oparty o wszelkie normy prawne, projekt nie będzie kolidował z planami Inwestora dotyczącymi aranżacji wnętrza oraz nie będzie w konflikcie do technologii w jakiej będzie wykonany dom.

Rekuperacja-Klimatyzacja.Expert

montaż klimatyzacji
Montaż

Montaż

Montaż rekuperacji odbywa się w dwóch etapach.

Pierwszy odbywa się kiedy budowa jest na etapie stanu surowego zamkniętego. I wtedy  zaczynają się wszystkie ważniejsze prace instalacyjne wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Optymalna kolejność montażu rekuperatora uzależniona jest od wielu szczegółów.

W tym etapie rozkładane są kanały wentylacyjne, montowane są rozdzielcze oraz skrzynki rozprężne,  przejścia przez przegrody oraz odwierty w stropach.

Na tym etapie izolowana jest również cała instalacja. Nasi instalatorzy rekuperacji dokładnie i szczelnie zabezpieczają wykonaną instalację tak aby w trakcie kolejnych prac wykończeniowych prowadzonych w budynku do kanałów wentylacyjnych nie mogły dostać się żadne zanieczyszczenia.

Drugim etapem jest montaż rekuperatora, odbywa się najczęściej kiedy budynek jest na ukończeniu prac wykończeniowych. Podczas  tego etapu montowany jest rekuperator, anemostaty, kratki zewnętrzne czerpni i wyrzutni, tłumiki, sterownik rekuperatora.
Na koniec prac montażowych nasza ekipa przystępuje do dokonania pomiarów i regulacji przepływów powietrza za pomocą atestowanego anemometru.
Na koniec prac przeprowadzona jest dla inwestora instruktaż z obsługi rekuperatora , sterownika.

Rekuperacja-klimatyzacja.expert

klimatyzator serwis klimatyzacji
Serwis

Serwis

Serwisujemy tylko montowane przez nas rekuperatory i instalacje zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po jego zakończeniu.

Jako  instalatorzy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jesteśmy gwarantem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania instalacji oraz rekuperatora.

W przypadku usterki zgłoszenie odbywa się bezpośrednio do nas a my zajmujemy się wszystkim do momentu naprawy. Nasz serwis odbywa się w systemie “door to door” co oznacza że wszystkie czynności naprawcze jak i serwisowe odbywają się w miejscu gdzie zamontowane jest urządzenie bez konieczności jego demontażu.

Zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po jego zakończeniu, poza czynnościami gwarancyjnymi świadczymy również usługi w zakresie okresowego przeglądu instalacji wentylacyjnej oraz rekuperatora.

Przeglądy serwisowe instalacji rekuperacji obejmują:
       czyszczenie wymiennika ciepła w rekuperatorze
       czyszczenie wentylatorów
       wymianę filtrów
       kontrolę instalacji
       kontrolę odpływu skroplin
       kontrolę i czyszczenie czerpni
       kontrolę i czyszczenie wyrzutni kontrolę
       regulacji systemu wentylacyjnego i pomiar parametrów jego pracy
       czyszczenie filtra nagrzewnicy wstępnej
       kontrola ustawień rekuperatora
       sprawdzenie wnętrza rekuperatora
       poprawność działania sterownika regulującego pracę rekuperatora
       kontrola urządzeń współpracujących

Rekuperacja-klimatyzacja.expert

bottom of page