top of page

Jaka Pompa Ciepła ?

Admin

5.05.2020

Pompy ciepła najczęściej stosowane do ogrzewania domów ---można sklasyfikować na urządzenia typu:

• solanka/woda – odbierają ciepło z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, w którym krąży trudno zamarzający roztwór glikolu /nazywany solanką

• bezpośrednie parowanie--woda – gruntowy wymiennik ciepła jest jednocześnie parownikiem pompy, a więc w ułożonych w ziemi rurach krąży czynnik roboczy, który w nich odparowuje; dzięki wyeliminowaniu roztworu glikolu uzyskuje się większą sprawność systemu

• bezpośrednie parowanie---bezpośrednie skraplanie – gruntowy wymiennik ciepła jest jednocześnie parownikiem pompy, a instalacja grzewcza wodne ogrzewanie podłogowe jest skraplaczem dzięki czemu efektywność tej pompy jest największa

• woda----woda – parownik pompy jest ogrzewany wodą czerpaną ze studni, rzeki lub jeziora; ciepło ze skraplacza ogrzewa wodę zasilającą instalację

• powietrze----woda – parownik pompy jest ogrzewany powietrzem ciepło ze skraplacza ogrzewa wodę zasilającą instalację centralnego ogrzewania;

• powietrze---powietrze – parownik pompy jest ogrzewany powietrzem ciepło ze skraplacza ogrzewa powietrze nawiewane do mieszkania

• woda---powietrze – parownik pompy jest ogrzewany wodą ciepło ze skraplacza ogrzewa powietrze nawiewane do domu-mieszkania

bottom of page