top of page

Rekuperator Co to jest ?

Admin

4.11.2020

oraz wywiewanie na zewnątrz zużytego. Jeżeli rekuperator został podłączony do dobrze wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej, to przełoży się na obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Sercem rekuperatora jest wymiennik ciepła, czyli najważniejsza część urządzenia,

- wymiennik krzyżowy,
- wymiennik przeciwprądowy,
- wymiennik obrotowy.
Najwyższej jakości są wymienniki przeciwprądowe – odzyskują znaczny procent ciepła z powietrza.

Na czym polega wyjątkowość wentylacji mechanicznej rekuperacji ? W wymienniku powietrze zużyte wywiewane z budynku mija się z powietrzem świeżym, ale nie mieszają się ze sobą. Dochodzi między nimi do wymiany energii, dzięki czemu świeże powietrze nawiewane do wnętrza mieszkania zostaje ogrzane.

Zadaniem filtrów jest zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń powietrza, kurzu oraz owadów. Są ochroną kanałów i wymiennika ciepła, ale także gwarantują, przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju filtrów, nawiewanie do domu świeżego, czystego powietrza, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Rekuperator -- centrala wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, odpowiada za regularną wymianę powietrza w budynku.

Wymiana powietrza w budynku wpływa na podwyższenie komfortu wentylacyjnego mieszkańców. Wymiennik stara się wyrównać różnicę temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powietrza. Zimą zimne powietrze
zostaje wstępnie ogrzane przez powietrze zużyte i wywiewane z domu. Rozwiązanie to pozwala uniknąć strat ciepła oraz zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Rekuperator stale wymienia powietrze w budynku, zapewniając wymiana powietrza, jak i odzysk ciepła, nie są możliwe przy zastosowaniu standardowej wentylacji grawitacyjnej oraz przy tradycyjnym wietrzeniu.

Latem również odbywa się wymiana ciepła. Różnica jest taka że powietrze wewnątrz domu jest chłodniejsze niż to na zewnątrz. Sprawia to, że powietrze w wiewane jest schładzane przez strumień wywiewany. Wymiennik ciepła zawsze doprowadza do wymiany energii między strumieniem nawiewanym a wywiewanym.

Do systemu rekuperatora można zainstalować jednostkę chłodzącą lub gruntowy wymiennik ciepła, które dodatkowo obniżają temperaturę powietrza co bardziej wpływa na komfort .

bottom of page